tikimas

tikimas
1 tikìmas sm. (2) NdŽ, tikti: 1. Rtr, NdŽ. 2. Rtr, , Db Dėl jo (prieveiksmio pirmyn) tikimo literatūrinei kalbai dabar negali būti jokių abejonių LKGII542. 3. Slnt, End, Skr, Gs, Sstikti 4: Kas tikìmas šuniui, kad glostai J. Nesižanyti, bet reik veizdėti tikìmo, ar tau tiks, ar netiks J. Didis tikìmas bitims yra molinių aulių Šts. Kas tų kalnų (procesijų) tikìmas, kad vaikščio[ja] su trūbais! Ggr. Pagul tikìmą ana labai tinka – tik tėvai bjauri Krš. Tikìmo jy jam tai tinka, nebežmoniškai tinka! Mžš. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tikimas — 2 tìkimas, à adj. (3b) Rtr, NdŽ; I 1. MP70, M kuriuo galima ar reikia tikėti, tikėtinas, tikras: Tai vis tikimì dalykai DŽ. Tìkimas liudijimas turi būti patikrintas FT. Bet mani tatai daiktas neest tikimas ir nenoriu jo rodyt MP89. 2. N, J1,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikimas — tiki̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tikimas — ti̇̀kimas, tikimà bdv. Tai vi̇̀s tikimi̇̀ dalỹkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sėklų tikimas sėjai — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sėklų savybių ir požymių visuma (daigumas, drėgnumas, 1000 sėklų svoris, grynumas, užkrėstumas patogenais ir kt.), pagal kuriuos yra nustatoma, ar galima jas sėti. atitikmenys: angl. seed suitability… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • įtikimas — į̃tikimas, įtikimà bdv. Tai̇̃ į̃tikimas atsãkymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įtikima — į̃tikimas, įtikimà bdv. Tai̇̃ į̃tikimas atsãkymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • neįtikimas — neį̃tikimas, neįtikimà bdv. Neįtikimi̇̀ triùkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • neįtikima — neį̃tikimas, neįtikimà bdv. Neįtikimi̇̀ triùkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikimas — 1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, KŽ, atatikìmas (2) Š, KŽ, attikimas N → atitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą rš. ║ N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”